Členové PDM Holešov složili slavnostní slib

Volební zasedání 2016

Ve čtvrtek 13. října 2016 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci všech základních škol našeho města a také členové rozšířeného Activu PDM. Členové PDM se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů do rady PDM. Poté proběhlo hlasování a do rady PDM byli zvoleni – Veronika Ivánková, Radek Šimčík a Laďa Dočekal. Členové rady PDM si mezi sebou zvolili předsedu, kterým se stal Radek Šimčík. Veronika Ivánková a Laďa Dočekal budou zastávat funkci místopředsedů. Číst dál

Srdce na dlani 2016

Srdce na dlani 2016

V letošním roce se konala v Holešově již po dvanácté anketa „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci a studenti dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd. Do letošního ročníku se zapojily všechny tři holešovské základní školy, VPŠ a SPŠ MV a TYMY – středisko volného času.

Číst dál

Mladí lidé realizovali v Holešově projekt „Klavír ve městě“

V závěru loňského roku se uskutečnil zajímavý projekt „Podpora iniciativ mládeže ve Zlínském kraji“. Tuto akci realizovalo Spektrum – Krajská rada dětí a mládeže ZK. Projekt byl podpořen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a městem Holešov. Jeden nápad vznikl spontánně také na Parlamentu dětí a mládeže, kdy skupinka mladých lidí měla nápad zkusit také v Holešově zrealizovat projekt pod názvem „Klavír ve městě“. Z tohoto nápadu vznikla také iniciativa mladých lidí – Petra Zajíčka, Veroniky Ivánkové, Adriany Hendrychové a Karolíny Vaclachové. Byl zpracován projekt, který získal podporu a ve dnech 3. 12. 2015 až do 6. 1. 2016 byl tento projekt také realizován. Číst dál

18. ZASEDÁNÍ NÁRODNÍHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE

18. ZASEDÁNÍ NÁRODNÍHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Ve dnech od 20. až 23. listopadu 2015 se v Praze uskutečnilo 18. zasedání NPDM. Téma letošního zasedání znělo: Budoucnost participující mládeže. Na zasedání se tedy řešily témata ohledně toho, jaký názor mají mladí lidé na migraci, na branný zákon, na soudy přátelské dětem a na participaci obecně. Za město Holešov se tohoto zasedání zúčastnili Andrina Hendrychová, Veronika Ivánková, David Martinec a Petr Zajíček.

Číst dál

Členové PDM debatovali se starostou našeho města

Debata se starostou 15. 12. 2015

V úterá 15. prosince 2015 se v Holešově uskutečnila tradiční akce pod názvem Den na radnici. Jednalo se o setkání členů Parlamentu dětí a mládeže se starostou našeho města. Společné jednání probíhalo přímo v pracovně pana starosty. Po krátkém úvodu, při kterém představili členové PDM své plány a projekty, se rozvinula zajímavá diskuse. Dotazy se týkaly kulturního života ve městě, sportu i školství atd.. Pana starostu zajímali názory mladých lidí na dění ve městě, se zájmem si vyslechli různé podněty a připomínky. Starosta Rudolf Seifert na závěr pozval zástupce PDM na jednání zastupitelstva a také k možnosti předávat své náměty a připomínky i v průběhu roku. Číst dál

Členové PDM Holešov složili slavnostní slib

Volební zasedání 2015

Volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova se tentokrát konalo v termínu 23. a 24. října. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci všech základních a středních policejní školy. V úvodu dvoudenního zasedání, se uskutečnila beseda s panem Alešem Hrbáčkem na téma Záchrana deštného pralesa. Toto setkání bylo velmi zajímavé, poučné a inspirativní. Členové parlamentu se velmi zajímali o toto téma a také o možnosti aktivně se zapojit. Na závěr setkání zazněla myšlenka oslovit všechny dětské parlamenty v ČR, aby ve svém okolí oslovily své členy i ostatní občany do aktivity na záchranu deštného pralesa. Kdyby každé dítě přispělo částkou 9,- Kč, za kterou se dá koupit jeden metr čtvereční deštného pralesa, tak by byla záchrana velmi viditelná a citelná i pro nás. Věříme, že se tato iniciativa ujme a k různým školám, organizacím i jednotlivcům se zapojí také děti, žáci a členové dětských parlamentů.

Číst dál

Členové PDM jednali se starostou na téma „Bezpečná cesta do škol“

Členové PDM jednali se starostou na téma „Bezpečná cesta do škol“

Ve čtvrtek 18. Června 2015 se v Holešově na radnici setkali členové Parlamentu dětí a mládeže s panem starostou Rudolfem Seifertem. Na společném závěrečném jednání v tomto školním roce, přednesli členové PDM projekt „Bezpečná cesta do škol“. Na tomto projektu pracovali společně s mladšími spolužáky od března tohoto roku. Děti pana starostu upozornily na nebezpečná místa na cestě do škol v centru města, v okolí 3. základní školy a také ve Všetulích. Pan starosta je pozorně vyslechl a navrhl možná konstruktivní řešení. Tato schůzka byla oboustranně velmi prospěšná a vyplynula z ní potřeba dalších takových setkání.

Číst dál

V TYMY se sešli pedagogové se „SRDCEM NA DLANI“

Srdce na dlani 2015

V letošním roce se konala v Holešově již pojedenácté anketa „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci a studenti dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd. Do letošního ročníku se zapojily všechny tři holešovské základní školy, VPŠ a SPŠ MV a TYMY – středisko volného času.

Číst dál

Dětský parlament tentokrát zasedal na 1. základní škole v Holešově

Zasedání 17. 3. 2015Březnové zasedání PDM města Holešova se uskutečnilo v úterý 17. 3. 2015. Tentokrát se všichni členové sešli na 1. základní škole v Holešově. Všechny přítomné přivítala ředitelka Jarmila Růžičková, která v krátkém úvodu seznámila členy PDM s historií i současností školy. Potom si mohli také zástupci holešovských škol prohlédnout celou školu. Trpělivým průvodcem se stala výchovná poradkyně Jarmila Dvořáková a provedla nás po třídách, odborných učebnách a zavítali jsme také do sportovní haly. Setkání na 1. základní škole bylo velmi příjemné. Děkujeme vedení školy za milé přijetí a výbornou spolupráci.
Číst dál

Dětský parlament tentokrát zasedal na 3. základní škole

V únoru zasedal Parlament dìtí a mládeže na III. ZŠÚnorové zasedání PDM města Holešova se uskutečnilo v úterý 17. 2. 2015. Tentokrát se všichni členové sešli na 3. základní škole v Holešově. Všechny přítomné přivítala ředitelka Mgr. Jitka Heryánová, která v krátkém úvodu seznámila členy PDM s historií i současností školy. Potom si mohli také zástupci holešovských škol prohlédnout celou školu. Paní ředitelka se stala trpělivým průvodcem a provedla nás po třídách, odborných učebnách a zavítali jsme také do jídelny, tělocvičny a dokonce jsme mohli nahlédnout do bazénu. Setkání na 3. základní škole bylo velmi příjemné. Děkujeme vedení školy za milé přijetí a výbornou spolupráci. Číst dál