Zasedání parlamentu dětí a mládeže se uskutečnilo tentokrát na 1. ZŠ v Holešově

V úterý 17. dubna 2022 se uskutečnilo zasedání PDM. Tentokrát se členové PDM sešli na 1. ZŠ. Všechny přítomné přivítala ředitelka školy paní Jarmila Růžičková, která členy PDM seznámila s historií a současností školy. Členové PDM si prohlédli nové prostory, které škola využívá pro zájmovou činnost, pro různá setkání, besedy, vernisáže, atd…

Ve druhé části jednání se věnovali členové PDM přípravě akcí, které do konce školního roku ještě proběhnou. Jsou mezi nimi Srdce na dlani, Talentík, Holešovský talent, Den dětí, Olympijský běh, Na kole jen s přilbou.

Ve stádiu příprav je také akce, která je určena také pro ukrajinské děti. Tato akce se bude konat v rámci Dětského dne 29. května 2022 a hlavním cílem bude zapojení a integrace ukrajinských dětí. Proběhnou zde různé workshopy. Členy PDM čeká také společný výlet do Prahy na pozvání senátorky Šárky Jelínkové. Děkujeme vedení 1. ZŠ za příjemné přijetí.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.