Zasedání PDM Holešov se tentokrát konalo na 3.ZŠ Holešov

Březnové zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova se konalo 15. března 2022 .
Tentokrát se členové PDM sešli na 3.ZŠ v Holešově. Jednání probíhalo ve sborovně školy.
Zde všechny přivítala paní Kateřina Nedbalová, zástupkyně ředitele školy, která ve stručnosti všechny přítomné seznámila s historií i současností školy. Zmínila se také o činnosti a aktivitách žákovské samosprávy – spolek žáků, který na škole připravuje spoustu zajímavých akcí. Členové PDM měli možnost se paní zástupkyně ptát na to, co je o škole zajímalo. Ve druhé části jednání členové PDM probrali všechny nejdůležitější akce, které nás čekají v nastávajícím období. Jedná se hlavně o letošní anketu „Srdce na dlani“, do které se zatím zapojily tři školy a SVČ a další důležitou akcí bude beseda a setkání se starostou města Holešova panem Rudolfem Seifertem 5. dubna od 15:30 hodin v klubovně ve Smetanových sadech.

Na závěr přítomné členy provedla paní zástupkyně po škole, ukázala jim učebny a další prostory školy.

Děkujeme vedení 3.ZŠ a paní zástupkyni Nedbalové za milé přijetí.

Mgr. Jarmila Vaclachová

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.