Rubriky: Jednání parlamentu

PDM Holešov prošla již jedna generace mladých lidí »

V Holešově byl Parlament dětí a mládeže založen v roce 2003, letos oslavil již 20 let svého trvání. Během uplynulých 20 ti let členové PDM Holešov zrealizovali několik zajímavých projektů – např: instalace košů na psí exkrementy, klavír ve městě, charitativní sbírka Plyšák pro radost, anketa Srdce na dlani. Dětský parlament také inicioval zimní zámecké kluziště a […]

Novým předsedou PDM Holešov se stal opět Marek Novotníček »

V úterý 24. října 2023 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci holešovských základních škol a PS M.Očadlíka Holešov. Hlavním bodem této schůzky byla volba nového předsedy a místopředsedy PDM. Členové se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů. Předsedou PDM Holešov […]

Starosta města navštívil zasedání PDM v Holešově »

Po prázdninách se uskutečnilo první zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova, a to v úterý 19. 9. 2023 v zasedací místnosti městského úřadu v Holešově. Na tomto prvním zasedání se sešli zástupci 1., 2. a 3. základní školy z Holešova a zástupci PS M. Očadlíka. Mezi členy PDM přišel také starosta města Milan Fritz, který pozdravil a […]

PDM Holešov zasedal na 1. ZŠ v Holešově »

V úterý 6. června 2023 se uskutečnilo zasedání PDM. Tentokrát se členové PDM sešli na 1. ZŠ. Všechny přítomné přivítala ředitelka školy paní Jarmila Růžičková, která členy PDM seznámila s historií a současností školy. Členové PDM si prohlédli nové prostory, které škola využívá pro zájmovou činnost, pro různá setkání, besedy, vernisáže atd… Ve druhé části […]

Členové PDM Holešov besedovali se starostou Města Holešova »

V úterý 21. března se uskutečnilo setkání na Městském úřadu v  Holešově. Vedení města se sešlo se členy Parlamentu dětí a mládeže Holešov. Tohoto setkání se zúčastnil starosta města p. Rudolf Seifert a také oba místostarostové Milan Roubalík a Kamil Horák. Představitelé města v krátkosti členům PDM představili oblasti, které jsou v jejich kompetenci.

Zasedání parlamentu dětí a mládeže se uskutečnilo tentokrát na 1. ZŠ v Holešově »

V úterý 17. dubna 2022 se uskutečnilo zasedání PDM. Tentokrát se členové PDM sešli na 1. ZŠ. Všechny přítomné přivítala ředitelka školy paní Jarmila Růžičková, která členy PDM seznámila s historií a současností školy. Členové PDM si prohlédli nové prostory, které škola využívá pro zájmovou činnost, pro různá setkání, besedy, vernisáže, atd… Ve druhé části […]

Zasedání PDM Holešov se tentokrát konalo na 3.ZŠ Holešov »

Březnové zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova se konalo 15. března 2022 . Tentokrát se členové PDM sešli na 3.ZŠ v Holešově. Jednání probíhalo ve sborovně školy. Zde všechny přivítala paní Kateřina Nedbalová, zástupkyně ředitele školy, která ve stručnosti všechny přítomné seznámila s historií i současností školy. Zmínila se také o činnosti a aktivitách […]

Starosta Holešova přijal na radnici členy dětského parlamentu »

V úterý 21. prosince 2021 se v Holešově uskutečnilo tradiční setkání členů Parlamentu dětí a mládeže se starostou našeho města. Setkání probíhalo přímo v pracovně pana starosty Rudolfa Seiferta. Po krátkém úvodu, při kterém představili členové PDM své plány a projekty, se rozvinula krátká diskuse. Dotazy se týkaly kulturního života ve městě, sportu i školství např. budování […]

Novou předsedkyní PDM Holešov se stala Karolína Gogelová »

V úterý 12. října 2021 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci holešovských základních škol a PS M.Očadlíka Holešov. Hlavním bodem této schůzky byla volba nového předsedy a místopředsedy PDM. Členové se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů. Předsedkyní PDM Holešov […]

Poprvé po prázdninách se v Holešově sešel Parlament dětí a mládeže »

Po prázdninách se uskutečnilo první zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova a to v úterý 15. 9. 2019 v zasedací místnosti městského úřadu. Na tomto prvním zasedání se sešli zástupci 1. a 2. základní školy z Holešova. Mezi členy PDM přišel také starosta města Rudolf Seifert, který pozdravil a seznámil se s novými členy PDM. Mezi zástupci […]