„Společně u kulatého stolu“ – tentokrát se zástupci Zlínského kraje

Ve středu 24. června jsme se vydali společně se členy PDM Holešov a aktivisty projektu „Společně u kulatého stolu“ do Zlína. Cílem naší cesty byla návštěva krajského úřadu. Tato akce se uskutečnila v rámci evropského projektu, do kterého jsme se zapojili na podzim v roce 2019. Díky němu mladí lidé z Holešova měli možnost již besedovat se starostou města Holešova. Návštěva na kraji byla dlouho připravovaná a vzhledem k opatření a nouzovému stavu se uskutečnila až na konci června. Číst dál »

Zasedání PDM se tentokrát uskutečnilo v SVČ TYMY

Ve čtvrtek 17. října se uskutečnilo pravidelné zasedání Parlamentu dětí a mládeže našeho města. Tentokrát se členové PDM sešli ve Středisku volného času TYMY ve Všetulích.

Na programu jednání byla příprava akcí – Plyšák pro radost, Volební zasedání PDM, Beseda se starostou města, Projekt u kulatého stolu atd..

Číst dál »

Zasedání PDM na 3.ZŠ v Holešově

V pondělí 11. března 2019 se uskutečnilo pravidelné zasedání Parlamentu dětí a mládeže našeho města. Tentokrát se členové PDM sešli na 3.ZŠ v Holešově.  Zasedání se konalo ve sborovně školy, kde nás přivítala zástupkyně ředitele školy Mgr. Gabriela Kovářová. Paní zástupkyně nás v úvodu seznámila s historií i současností školy, informovala nás o tom , co škola chystá v nastávajícím období a také  nás seznámila s činností Spolku žáků, který na škole aktivně pracuje. 

V další části proběhla živá diskuze na téma : pamlsková vyhláška, používání mobilních telefonů, atd…..

Číst dál »

Členové PDM Holešov besedovali s vedením města

Ve čtvrtek 21. února se uskutečnila v cukrárně Vendula beseda s vedením města. Tuto besedu inicioval Parlament dětí a mládeže města Holešova. S žáky a studenty z Holešova i okolí přišli besedovat starosta města Holešova Rudolf Seifert, místostarosta Pavel Karhan a Milan Roubalík. Členy Parlamentu dětí a mládeže zajímalo aktuální dění ve městě, špatná situace s parkovacími místy, možnost využití pódia, organizace letních brigád atd…. Pan starosta i oba místostarostové se snažili členům PDM na všechny otázky odpovědět. Mladí lidé byli také vyzváni k pomoci při organizování brigád při úklidu našeho města. Tato beseda byla velmi přínosná a těšíme se na další podobné akce. Číst dál »

V Holešově se sešel Parlament dětí a mládeže po prázdninách se starostou města

Po prázdninách se uskutečnilo první zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova a to ve středu 26. 9. 2018 v zasedací místnosti městského úřadu. Na tomto prvním zasedání se sešli zástupci všech tří základních škol z Holešova, dále ze Střední policejní školy v Holešově. Mezi členy PDM přišel také starosta města Rudolf Seifert a místostarosta Jaroslav Chmelař, kteří poděkovali členům PDM za jejich nápady, aktivitu a spolupráci v uplynulém volebním období. Oba představitelé města nabádali také mladé lidi k aktivnímu zapojení do veřejného života v našem městě.

Číst dál »

Členové PDM Holešov zvolili nového předsedu

V pátek 20. října 2017 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili členové Activu PDM. Členové se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů do rady PDM. Na předsedu PDM kandidoval jediný člen – Lukáš Leško, který se přítomným představil a přednesl také svoji představu o fungování PDM a některé nové zajímavé akce, které by rád v průběhu školního roku uskutečnil. Na pozici místopředsedkyně parlamentu kandidovala Natálie Laholová. Oba dva byli jednomyslně do svých funkcí zvoleni. Číst dál »

Členové parlamentu se vydali na expedici v rámci mezinárodní Britské ceny DofE

V Pátek 18. srpna 2017 v podvečerních hodinách se hrstka čítající celkem čtyři lidi vydala na třídenní expedici v rámci mezinárodní Britské ceny vévody z Edinburghu DofE. Expedice začala společným srazem všech účastníků za krásného letního podvečera. Tato výprava byla týdny předem důkladně plánována a studována, sraz byl v 18.30 u I. Základní školy Holešov.

Partu kamarádů tvořily celkem čtyři lidi, mezi které patřil předseda parlamentu města Radek Šimčík a další tři členové parlamentu Karolína Vaclachová, Natka Laholová a Anet Lojčíková. Po společném přivítání, seznámením se s povinnostmi a vším, co kdo potáhne se předseda chopil „kladiva“ a vyrazilo se směr Žopy.

Číst dál »

Srdce na dlani se v TYMY předávalo již po třinácté

V letošním roce se konala v Holešově již po třinácté  anketa „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci a studenti dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd. Do letošního ročníku se zapojily všechny tři holešovské základní školy  a TYMY – Středisko volného času.

Číst dál »

Kuličkiáda ve Smetanových sadech

Kuličky jsou tradiční dětskou hrou, která v posledních letech získala opět řadu příznivců. V sobotu Kulickiada 2017_036. května zorganizoval Městský parlament dětí i mládeže Holešov Kuličkiádu ve Smetanových sadech. Tato akce se konala v rámci Evropského týdne mládeže. Měli jsme velkou radost, že po nepřízni počasí nás v sobotu potěšilo sluníčko.

Číst dál »

Dětský parlament roztančil prvního máje holešovské náměstí

Na úvod Evropského týdne mládeže a v rámci Dne tance uspořádal městský parlament dětí a mládeže ve spolupráci s SVČ – TYMY akci Roztančené náměstí. Tato akce se uskutečnila 1. května v odpoledních hodinách a zúčastnilo se jí spoustu dětí i dospělých. Tuto akci podpořilo také sluníčko, které po celý den intenzivně svítilo. V rámci programu vystoupily taneční kroužky SVČ – TYMY – Jumping trampolíny, Happy dance, Hip Hop, Aerobic, Break dance a Břišní tance. Mezi vystoupeními probíhaly společné choreografie, při kterých si mohli zatancovat děti i dospělí, nechyběl ani největší taneční hit uplynulé letní sezóny na píseň Sofia. Číst dál »