Starosta Holešova přijal na radnici členy dětského parlamentu

V úterý 21. prosince 2021 se v Holešově uskutečnilo tradiční setkání členů Parlamentu dětí a mládeže se starostou našeho města. Setkání probíhalo přímo v pracovně pana starosty Rudolfa Seiferta.

Po krátkém úvodu, při kterém představili členové PDM své plány a projekty, se rozvinula krátká diskuse. Dotazy se týkaly kulturního života ve městě, sportu i školství např. budování sportovišť, městské hromadné dopravy, zimního kluziště atd … Číst dál »

Novou předsedkyní PDM Holešov se stala Karolína Gogelová

V úterý 12. října 2021 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci holešovských základních škol a PS M.Očadlíka Holešov.

Hlavním bodem této schůzky byla volba nového předsedy a místopředsedy PDM. Členové se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů. Předsedkyní PDM Holešov byla zvolena Karolína Gogelová a místopředsedkyní Denisa Chytilová – obě jsou žákyněmi 1. ZŠ Holešov. Členové PDM si vytýčili hlavní úkoly do nadcházejícího období a vyhlásili tradiční charitativní sbírku „Plyšák pro radost“. Číst dál »

Projekt Společně u kulatého stolu byl úspěšně ukončen

V rámci programu Evropského sboru solidarity připravili aktivní mladí lidé z Holešova a okolí ve spolupráci se SVČ TYMY zajímavý projekt pod názvem – „Společně u kulatého stolu“.

Cílem tohoto projektu bylo zapojit mladé lidi do veřejného života a zvýšit jejich zájem o věci veřejné. Zapojení do projektu podpořilo osobní rozvoj mladých lidí a jejich sociální angažovanost, v průběhu celého roku se uskutečnilo zhruba 10 setkání a akcí s představiteli našeho města, kraje, s poslanci, senátory, atd… Číst dál »

Poprvé po prázdninách se v Holešově sešel Parlament dětí a mládeže

Po prázdninách se uskutečnilo první zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova a to v úterý 15. 9. 2019 v zasedací místnosti městského úřadu. Na tomto prvním zasedání se sešli zástupci 1. a 2. základní školy z Holešova. Mezi členy PDM přišel také starosta města Rudolf Seifert, který pozdravil a seznámil se s novými členy PDM.

Mezi zástupci jednotlivých škol se rozvířila také zajímavá debata, o tom, jak vnímali celou situaci během uzavření jejich škol v období nouzového stavu a následně jak probíhal nástup do škol v září. Číst dál »

„Společně u kulatého stolu“ – tentokrát se zástupci Zlínského kraje

Ve středu 24. června jsme se vydali společně se členy PDM Holešov a aktivisty projektu „Společně u kulatého stolu“ do Zlína. Cílem naší cesty byla návštěva krajského úřadu. Tato akce se uskutečnila v rámci evropského projektu, do kterého jsme se zapojili na podzim v roce 2019. Díky němu mladí lidé z Holešova měli možnost již besedovat se starostou města Holešova. Návštěva na kraji byla dlouho připravovaná a vzhledem k opatření a nouzovému stavu se uskutečnila až na konci června. Číst dál »

Zasedání PDM se tentokrát uskutečnilo v SVČ TYMY

Ve čtvrtek 17. října se uskutečnilo pravidelné zasedání Parlamentu dětí a mládeže našeho města. Tentokrát se členové PDM sešli ve Středisku volného času TYMY ve Všetulích.

Na programu jednání byla příprava akcí – Plyšák pro radost, Volební zasedání PDM, Beseda se starostou města, Projekt u kulatého stolu atd..

Číst dál »

Zasedání PDM na 3.ZŠ v Holešově

V pondělí 11. března 2019 se uskutečnilo pravidelné zasedání Parlamentu dětí a mládeže našeho města. Tentokrát se členové PDM sešli na 3.ZŠ v Holešově.  Zasedání se konalo ve sborovně školy, kde nás přivítala zástupkyně ředitele školy Mgr. Gabriela Kovářová. Paní zástupkyně nás v úvodu seznámila s historií i současností školy, informovala nás o tom , co škola chystá v nastávajícím období a také  nás seznámila s činností Spolku žáků, který na škole aktivně pracuje. 

V další části proběhla živá diskuze na téma : pamlsková vyhláška, používání mobilních telefonů, atd…..

Číst dál »

Členové PDM Holešov besedovali s vedením města

Ve čtvrtek 21. února se uskutečnila v cukrárně Vendula beseda s vedením města. Tuto besedu inicioval Parlament dětí a mládeže města Holešova. S žáky a studenty z Holešova i okolí přišli besedovat starosta města Holešova Rudolf Seifert, místostarosta Pavel Karhan a Milan Roubalík. Členy Parlamentu dětí a mládeže zajímalo aktuální dění ve městě, špatná situace s parkovacími místy, možnost využití pódia, organizace letních brigád atd…. Pan starosta i oba místostarostové se snažili členům PDM na všechny otázky odpovědět. Mladí lidé byli také vyzváni k pomoci při organizování brigád při úklidu našeho města. Tato beseda byla velmi přínosná a těšíme se na další podobné akce. Číst dál »

V Holešově se sešel Parlament dětí a mládeže po prázdninách se starostou města

Po prázdninách se uskutečnilo první zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova a to ve středu 26. 9. 2018 v zasedací místnosti městského úřadu. Na tomto prvním zasedání se sešli zástupci všech tří základních škol z Holešova, dále ze Střední policejní školy v Holešově. Mezi členy PDM přišel také starosta města Rudolf Seifert a místostarosta Jaroslav Chmelař, kteří poděkovali členům PDM za jejich nápady, aktivitu a spolupráci v uplynulém volebním období. Oba představitelé města nabádali také mladé lidi k aktivnímu zapojení do veřejného života v našem městě.

Číst dál »

Členové PDM Holešov zvolili nového předsedu

V pátek 20. října 2017 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili členové Activu PDM. Členové se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů do rady PDM. Na předsedu PDM kandidoval jediný člen – Lukáš Leško, který se přítomným představil a přednesl také svoji představu o fungování PDM a některé nové zajímavé akce, které by rád v průběhu školního roku uskutečnil. Na pozici místopředsedkyně parlamentu kandidovala Natálie Laholová. Oba dva byli jednomyslně do svých funkcí zvoleni. Číst dál »