Archiv autora

Zakládající členové krajského parlamentu dětí a mládeže – KPDM se sešli po 20 letech, aby zavzpomínali »

Na den přesně, i když po 20 letech se 1. 12. 2023 sešlo v TYMY předsednictvo KPDM. Na tomto setkání nechyběl první předseda KPDM David Kolumber a další aktivní členové – Jakub Omelka, Jakub Miklas, Radim Botek, atd… Všichni, kteří se v Holešově setkali, aby zavzpomínali na začátky KPDM ve Zlíně se shodli na tom, že […]

PDM Holešov prošla již jedna generace mladých lidí »

V Holešově byl Parlament dětí a mládeže založen v roce 2003, letos oslavil již 20 let svého trvání. Během uplynulých 20 ti let členové PDM Holešov zrealizovali několik zajímavých projektů – např: instalace košů na psí exkrementy, klavír ve městě, charitativní sbírka Plyšák pro radost, anketa Srdce na dlani. Dětský parlament také inicioval zimní zámecké kluziště a […]

Novým předsedou PDM Holešov se stal opět Marek Novotníček »

V úterý 24. října 2023 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci holešovských základních škol a PS M.Očadlíka Holešov. Hlavním bodem této schůzky byla volba nového předsedy a místopředsedy PDM. Členové se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů. Předsedou PDM Holešov […]

Starosta města navštívil zasedání PDM v Holešově »

Po prázdninách se uskutečnilo první zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova, a to v úterý 19. 9. 2023 v zasedací místnosti městského úřadu v Holešově. Na tomto prvním zasedání se sešli zástupci 1., 2. a 3. základní školy z Holešova a zástupci PS M. Očadlíka. Mezi členy PDM přišel také starosta města Milan Fritz, který pozdravil a […]

PDM Holešov zasedal na 1. ZŠ v Holešově »

V úterý 6. června 2023 se uskutečnilo zasedání PDM. Tentokrát se členové PDM sešli na 1. ZŠ. Všechny přítomné přivítala ředitelka školy paní Jarmila Růžičková, která členy PDM seznámila s historií a současností školy. Členové PDM si prohlédli nové prostory, které škola využívá pro zájmovou činnost, pro různá setkání, besedy, vernisáže atd… Ve druhé části […]

Členové PDM Holešov besedovali se starostou Města Holešova »

V úterý 21. března se uskutečnilo setkání na Městském úřadu v  Holešově. Vedení města se sešlo se členy Parlamentu dětí a mládeže Holešov. Tohoto setkání se zúčastnil starosta města p. Rudolf Seifert a také oba místostarostové Milan Roubalík a Kamil Horák. Představitelé města v krátkosti členům PDM představili oblasti, které jsou v jejich kompetenci.

Členové PDMH navšívili Senát a Poslaneckou sněmovnu »

V úterý 14. 6. vyrazili členové PDM Holešov do Prahy. Cílem tohoto výletu byla návštěva Senátu a Poslanecké sněmovny. Tato akce se uskutečnila na pozvání senátorky Šárky Jelínkové. V rámci programu jsme se setkali s paní senátorkou přímo v Senátu na klubu KDUČSL. Poté jsme měli možnost poobědvat v jídelně senátu a po obědě následovala prohlídka Senátu. Ze Senátu jsme […]

Parlament dětí a mládeže Holešov ocenil nejoblíbenější pedagogy »

V letošním roce se konalo v Holešově již 18- té „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd. Do hlasování se zapojili ve velké míře žáci 1. + 2. […]

Zasedání parlamentu dětí a mládeže se uskutečnilo tentokrát na 1. ZŠ v Holešově »

V úterý 17. dubna 2022 se uskutečnilo zasedání PDM. Tentokrát se členové PDM sešli na 1. ZŠ. Všechny přítomné přivítala ředitelka školy paní Jarmila Růžičková, která členy PDM seznámila s historií a současností školy. Členové PDM si prohlédli nové prostory, které škola využívá pro zájmovou činnost, pro různá setkání, besedy, vernisáže, atd… Ve druhé části […]

Zasedání PDM Holešov se tentokrát konalo na 3.ZŠ Holešov »

Březnové zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova se konalo 15. března 2022 . Tentokrát se členové PDM sešli na 3.ZŠ v Holešově. Jednání probíhalo ve sborovně školy. Zde všechny přivítala paní Kateřina Nedbalová, zástupkyně ředitele školy, která ve stručnosti všechny přítomné seznámila s historií i současností školy. Zmínila se také o činnosti a aktivitách […]