PDM Holešov prošla již jedna generace mladých lidí

V Holešově byl Parlament dětí a mládeže založen v roce 2003, letos oslavil již 20 let svého trvání. Během uplynulých 20 ti let členové PDM Holešov zrealizovali několik zajímavých projektů – např: instalace košů na psí exkrementy, klavír ve městě, charitativní sbírka Plyšák pro radost, anketa Srdce na dlani. Dětský parlament také inicioval zimní zámecké kluziště a stáli u zrodu letních studentských brigád. Členové parlamentu již 2x navštívili institut EU v Bruselu a Štrasburku, několikrát navštívili Senát ČR a poslaneckou sněmovnu. Dále měli možnost besedovat se zajímavými lidmi – např. panem Tomášem Zatloukalem ústředním školním inspektorem, s Ondřejem Benešíkem poslancem parlamentu ČR, s paní Olgou Sehnalovou – bývalou europoslankyní a radní ZK, paní Šárkou Jelínkovou – senátorkou, s Pavlem Teličkou – bývalým eurokomisařem, s paní Michaelou Šojdrovou – europoslankyní a dalšími osobnostmi politického i společenského života.

PDM Holešov inicioval také před 20 lety vznik krajského parlamentu dětí a mládeže ve Zlíně. Členové PDM se také velmi aktivně zapojili také do činnosti NPDM, někteří dokonce byli ve vedení tohoto národního parlamentu. Toto všechno si přišli připomenou mnozí bývalí PDM, kteří se sešli v TYMY 27.10. Mezi přítomnými nechyběl první předseda PDM Holešov Lukáš Frkal, který vzpomínal na svoje začátky v PDM Holešov, které ho pak vynesly do dalšího veřejného života. Stal se také zastupitelem a v současnosti je velmi aktivní ve veřejném životě ve svém bydlišti. Mezi dalšími hosty byl také Petr Zajíček, který byl členem PDM a také NPDM. Ten vzpomínal na projekt, který měl na starosti, a to byl klavír ve městě. V současné době Petr pracuje jako policista v Čechách. Na setkání nechyběli také Lukáš Leška a Radek Šimčík, oba také zastávali v minulosti funkci předsedů PDM. Vzpomínali na akce – např. den tance, Plas mladých a také zámecké kluziště. Oba jsou také veřejně činní a při posledních volbách jsme mohli číst jejich jména na kandidátních listinách v našem městě.

Mezi dalšími byla také Kája Vaclachová, Aneta Lojčíková – obě členky vzpomínaly na různé kulturní akce které organizovaly – např. hrátky pro děti, Den tance a také různé besedy a Kulaté stoly. Obě patří v současné době k aktivním mladým lidem, kteří pracují s dětmi a veřejně se angažují.

Současné členy PDM na tomto setkání zastupoval Lukáš Kupka, který je již druhým rokem místopředsedou PDM Holešov.
Lukáš bývalým členům představil současné aktivity Holešovského PDM.
Setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře, bylo neformální. Kromě vzpomínání si členové prohlédli fotografie v kronice a také se fotky promítaly na plátno. Zajímavé bylo také se podívat do starých zápisů z jednání PDM, kde se mnozí členové našli….
Setkání se protáhlo až do mnohých pozdních večerních hodin.

Děkuji všem, kteří se tohoto setkání zúčastnili, poděkování si zaslouží také všichni, kteří psali 20 ti letou historii PDM.
Jsem moc ráda, že pro většinu členů to byla velmi dobrá zkušenost a příprava do dalšího života. Věřím, že většina z nich patří mezi aktivní mladé lidi se zájmen o veřejné dění. Přeji PDM Holešov spoustu aktivních členů. Je mi velkou ctí, že jsem mohla stát u zrodu tohoto parlamentu a děkuji také všem, starostům města Holešova a členům rady, kteří celých 20 let činnost PDM podporovali a spolupracovali s námi při mnohých projektech.

Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.