Parlament dětí a mládeže Holešov ocenil nejoblíbenější pedagogy

V letošním roce se konalo v Holešově již 18- té „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd.

Do hlasování se zapojili ve velké míře žáci 1. + 2. ZŠ, studenti VPŠ a SPŠ MV Holešov a děti z kroužků SVČ TYMY.

Na 1. ZŠ nejvíce hlasů získala paní učitelka Jana Dratvová, která učí žáky na 1.stupni a paní učitelka Monika Botíková z 2. stupně.

Na 2. ZŠ shodný počet hlasů získaly paní učitelky Jitka Dvořáková a Veronika Lejsková, obě učí na 1.stupni a pan učitel Bronislav Tobolič ze 2. stupně.

Na VPŠ a SPŠ MV Holešov je mezi pedagogy nejoblíbenější paní učitelka Andrea Zapletalová a pan vychovatel Marian Beňo.

Za SVČ TYMY získala nejvíce bodů vedoucí kroužku Zrníčko, trampolíny pro děti i dospělé, taneční atd… Karolína Vaclachová a vedoucí sportovních a tanečních kroužků Daniel Krejčí.

Ve čtvrtek 2. 6. se konala malá slavnost v čajírně TYMY, kde členové PDM a zástupci kroužků předali pamětní listy a keramickou plastiku, která znázorňovala srdce na dlani.

Slavnostního předávání se zúčastnil také starosta města Holešova pan Rudolf Seifert, který všem oceněným poblahopřál a poděkoval za jejich obětavou práci.

Chtěla bych na závěr také poděkovat všem oceněným pedagogům, za jejich náročnou práci, která bez lásky k dětem a bez otevřeného srdce dělat nejde.

Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ a koordinátorka PDM

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.