PDM Holešov zasedal na 1. ZŠ v Holešově

V úterý 6. června 2023 se uskutečnilo zasedání PDM.
Tentokrát se členové PDM sešli na 1. ZŠ. Všechny přítomné přivítala ředitelka školy paní Jarmila Růžičková, která členy PDM seznámila s historií a současností školy. Členové PDM si prohlédli nové prostory, které škola využívá pro zájmovou činnost, pro různá setkání, besedy, vernisáže atd…
Ve druhé části jednání se členové PDM věnovali hodnocení akcí, které v uplynulém školním roce proběhly. Jednalo se o akci Plyšák pro radost, anketa Srdce na dlani, Holešovský talent, Den dětí atd… Číst dál

Členové PDM Holešov besedovali se starostou Města Holešova

V úterý 21. března se uskutečnilo setkání na Městském úřadu v  Holešově. Vedení města se sešlo se členy Parlamentu dětí a mládeže Holešov.

Tohoto setkání se zúčastnil starosta města p. Rudolf Seifert a také oba místostarostové Milan Roubalík a Kamil Horák.

Představitelé města v krátkosti členům PDM představili oblasti, které jsou v jejich kompetenci. Číst dál

Členové PDMH navšívili Senát a Poslaneckou sněmovnu

V úterý 14. 6. vyrazili členové PDM Holešov do Prahy. Cílem tohoto výletu byla návštěva Senátu a Poslanecké sněmovny. Tato akce se uskutečnila na pozvání senátorky Šárky Jelínkové. V rámci programu jsme se setkali s paní senátorkou přímo v Senátu na klubu KDUČSL. Poté jsme měli možnost poobědvat v jídelně senátu a po obědě následovala prohlídka Senátu. Ze Senátu jsme se vydali na galerii hostů do Poslanecké sněmovny, kde jsme měli možnost zhlédnou jednání pléna sněmovny. Milým překvapením pro nás bylo neplánované setkání s ministrem školství, který na chvíli zavítal na galerii.

Číst dál

Parlament dětí a mládeže Holešov ocenil nejoblíbenější pedagogy

V letošním roce se konalo v Holešově již 18- té „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd.

Do hlasování se zapojili ve velké míře žáci 1. + 2. ZŠ, studenti VPŠ a SPŠ MV Holešov a děti z kroužků SVČ TYMY.

Číst dál

Zasedání parlamentu dětí a mládeže se uskutečnilo tentokrát na 1. ZŠ v Holešově

V úterý 17. dubna 2022 se uskutečnilo zasedání PDM. Tentokrát se členové PDM sešli na 1. ZŠ. Všechny přítomné přivítala ředitelka školy paní Jarmila Růžičková, která členy PDM seznámila s historií a současností školy. Členové PDM si prohlédli nové prostory, které škola využívá pro zájmovou činnost, pro různá setkání, besedy, vernisáže, atd…

Ve druhé části jednání se věnovali členové PDM přípravě akcí, které do konce školního roku ještě proběhnou. Jsou mezi nimi Srdce na dlani, Talentík, Holešovský talent, Den dětí, Olympijský běh, Na kole jen s přilbou. Číst dál

Zasedání PDM Holešov se tentokrát konalo na 3.ZŠ Holešov

Březnové zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova se konalo 15. března 2022 .
Tentokrát se členové PDM sešli na 3.ZŠ v Holešově. Jednání probíhalo ve sborovně školy.
Zde všechny přivítala paní Kateřina Nedbalová, zástupkyně ředitele školy, která ve stručnosti všechny přítomné seznámila s historií i současností školy. Zmínila se také o činnosti a aktivitách žákovské samosprávy – spolek žáků, který na škole připravuje spoustu zajímavých akcí. Členové PDM měli možnost se paní zástupkyně ptát na to, co je o škole zajímalo. Ve druhé části jednání členové PDM probrali všechny nejdůležitější akce, které nás čekají v nastávajícím období. Jedná se hlavně o letošní anketu „Srdce na dlani“, do které se zatím zapojily tři školy a SVČ a další důležitou akcí bude beseda a setkání se starostou města Holešova panem Rudolfem Seifertem 5. dubna od 15:30 hodin v klubovně ve Smetanových sadech. Číst dál

Starosta Holešova přijal na radnici členy dětského parlamentu

V úterý 21. prosince 2021 se v Holešově uskutečnilo tradiční setkání členů Parlamentu dětí a mládeže se starostou našeho města. Setkání probíhalo přímo v pracovně pana starosty Rudolfa Seiferta.

Po krátkém úvodu, při kterém představili členové PDM své plány a projekty, se rozvinula krátká diskuse. Dotazy se týkaly kulturního života ve městě, sportu i školství např. budování sportovišť, městské hromadné dopravy, zimního kluziště atd … Číst dál

Novou předsedkyní PDM Holešov se stala Karolína Gogelová

V úterý 12. října 2021 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci holešovských základních škol a PS M.Očadlíka Holešov.

Hlavním bodem této schůzky byla volba nového předsedy a místopředsedy PDM. Členové se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů. Předsedkyní PDM Holešov byla zvolena Karolína Gogelová a místopředsedkyní Denisa Chytilová – obě jsou žákyněmi 1. ZŠ Holešov. Členové PDM si vytýčili hlavní úkoly do nadcházejícího období a vyhlásili tradiční charitativní sbírku „Plyšák pro radost“. Číst dál

Projekt Společně u kulatého stolu byl úspěšně ukončen

V rámci programu Evropského sboru solidarity připravili aktivní mladí lidé z Holešova a okolí ve spolupráci se SVČ TYMY zajímavý projekt pod názvem – „Společně u kulatého stolu“.

Cílem tohoto projektu bylo zapojit mladé lidi do veřejného života a zvýšit jejich zájem o věci veřejné. Zapojení do projektu podpořilo osobní rozvoj mladých lidí a jejich sociální angažovanost, v průběhu celého roku se uskutečnilo zhruba 10 setkání a akcí s představiteli našeho města, kraje, s poslanci, senátory, atd… Číst dál

Poprvé po prázdninách se v Holešově sešel Parlament dětí a mládeže

Po prázdninách se uskutečnilo první zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova a to v úterý 15. 9. 2019 v zasedací místnosti městského úřadu. Na tomto prvním zasedání se sešli zástupci 1. a 2. základní školy z Holešova. Mezi členy PDM přišel také starosta města Rudolf Seifert, který pozdravil a seznámil se s novými členy PDM.

Mezi zástupci jednotlivých škol se rozvířila také zajímavá debata, o tom, jak vnímali celou situaci během uzavření jejich škol v období nouzového stavu a následně jak probíhal nástup do škol v září. Číst dál