Zakládající členové krajského parlamentu dětí a mládeže – KPDM se sešli po 20 letech, aby zavzpomínali

Na den přesně, i když po 20 letech se 1. 12. 2023 sešlo v TYMY předsednictvo KPDM. Na tomto setkání nechyběl první předseda KPDM David Kolumber a další aktivní členové – Jakub Omelka, Jakub Miklas, Radim Botek, atd…

Všichni, kteří se v Holešově setkali, aby zavzpomínali na začátky KPDM ve Zlíně se shodli na tom, že bylo pro ně členství v krajském parlamentu velkou životní zkušeností.

Děkuji všem bývalým členům KPDM za jejich aktivní přístup a přeji současnému KPDM ve Zlíně spoustu aktivních a pracovitých mladých lidí, aby pokračovali v dobře nastavené a započaté práci svých předchůdců. Číst dál

PDM Holešov prošla již jedna generace mladých lidí

V Holešově byl Parlament dětí a mládeže založen v roce 2003, letos oslavil již 20 let svého trvání. Během uplynulých 20 ti let členové PDM Holešov zrealizovali několik zajímavých projektů – např: instalace košů na psí exkrementy, klavír ve městě, charitativní sbírka Plyšák pro radost, anketa Srdce na dlani. Dětský parlament také inicioval zimní zámecké kluziště a stáli u zrodu letních studentských brigád. Členové parlamentu již 2x navštívili institut EU v Bruselu a Štrasburku, několikrát navštívili Senát ČR a poslaneckou sněmovnu. Dále měli možnost besedovat se zajímavými lidmi – např. panem Tomášem Zatloukalem ústředním školním inspektorem, s Ondřejem Benešíkem poslancem parlamentu ČR, s paní Olgou Sehnalovou – bývalou europoslankyní a radní ZK, paní Šárkou Jelínkovou – senátorkou, s Pavlem Teličkou – bývalým eurokomisařem, s paní Michaelou Šojdrovou – europoslankyní a dalšími osobnostmi politického i společenského života. Číst dál

Novým předsedou PDM Holešov se stal opět Marek Novotníček

V úterý 24. října 2023 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci holešovských základních škol a PS M.Očadlíka Holešov.

Hlavním bodem této schůzky byla volba nového předsedy a místopředsedy PDM.
Členové se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů.
Předsedou PDM Holešov byl zvolen opět Marek Novotníček, žák 1.ZŠ Holešov a místopředsedou Lukáš Kupka, zástupce PS M. Očadlíka a žák 3.ZŠ Holešov. Číst dál

Starosta města navštívil zasedání PDM v Holešově

Po prázdninách se uskutečnilo první zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova, a to v úterý 19. 9. 2023 v zasedací místnosti městského úřadu v Holešově. Na tomto prvním zasedání se sešli zástupci 1., 2. a 3. základní školy z Holešova a zástupci PS M. Očadlíka.

Mezi členy PDM přišel také starosta města Milan Fritz, který pozdravil a seznámil se s novými členy PDM.
Setkání bylo velmi příjemné. Věřím, že v letošním roce bude Parlament dětí a mládeže připravovat zajímavé akce pro děti i mládež v našem městě a naváže tak na téměř dvacetiletou tradici činnosti PDM v Holešově.

Číst dál

PDM Holešov zasedal na 1. ZŠ v Holešově

V úterý 6. června 2023 se uskutečnilo zasedání PDM.
Tentokrát se členové PDM sešli na 1. ZŠ. Všechny přítomné přivítala ředitelka školy paní Jarmila Růžičková, která členy PDM seznámila s historií a současností školy. Členové PDM si prohlédli nové prostory, které škola využívá pro zájmovou činnost, pro různá setkání, besedy, vernisáže atd…
Ve druhé části jednání se členové PDM věnovali hodnocení akcí, které v uplynulém školním roce proběhly. Jednalo se o akci Plyšák pro radost, anketa Srdce na dlani, Holešovský talent, Den dětí atd… Číst dál

Členové PDM Holešov besedovali se starostou Města Holešova

V úterý 21. března se uskutečnilo setkání na Městském úřadu v  Holešově. Vedení města se sešlo se členy Parlamentu dětí a mládeže Holešov.

Tohoto setkání se zúčastnil starosta města p. Rudolf Seifert a také oba místostarostové Milan Roubalík a Kamil Horák.

Představitelé města v krátkosti členům PDM představili oblasti, které jsou v jejich kompetenci. Číst dál

Členové PDMH navšívili Senát a Poslaneckou sněmovnu

V úterý 14. 6. vyrazili členové PDM Holešov do Prahy. Cílem tohoto výletu byla návštěva Senátu a Poslanecké sněmovny. Tato akce se uskutečnila na pozvání senátorky Šárky Jelínkové. V rámci programu jsme se setkali s paní senátorkou přímo v Senátu na klubu KDUČSL. Poté jsme měli možnost poobědvat v jídelně senátu a po obědě následovala prohlídka Senátu. Ze Senátu jsme se vydali na galerii hostů do Poslanecké sněmovny, kde jsme měli možnost zhlédnou jednání pléna sněmovny. Milým překvapením pro nás bylo neplánované setkání s ministrem školství, který na chvíli zavítal na galerii.

Číst dál

Parlament dětí a mládeže Holešov ocenil nejoblíbenější pedagogy

V letošním roce se konalo v Holešově již 18- té „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd.

Do hlasování se zapojili ve velké míře žáci 1. + 2. ZŠ, studenti VPŠ a SPŠ MV Holešov a děti z kroužků SVČ TYMY.

Číst dál

Zasedání parlamentu dětí a mládeže se uskutečnilo tentokrát na 1. ZŠ v Holešově

V úterý 17. dubna 2022 se uskutečnilo zasedání PDM. Tentokrát se členové PDM sešli na 1. ZŠ. Všechny přítomné přivítala ředitelka školy paní Jarmila Růžičková, která členy PDM seznámila s historií a současností školy. Členové PDM si prohlédli nové prostory, které škola využívá pro zájmovou činnost, pro různá setkání, besedy, vernisáže, atd…

Ve druhé části jednání se věnovali členové PDM přípravě akcí, které do konce školního roku ještě proběhnou. Jsou mezi nimi Srdce na dlani, Talentík, Holešovský talent, Den dětí, Olympijský běh, Na kole jen s přilbou. Číst dál

Zasedání PDM Holešov se tentokrát konalo na 3.ZŠ Holešov

Březnové zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova se konalo 15. března 2022 .
Tentokrát se členové PDM sešli na 3.ZŠ v Holešově. Jednání probíhalo ve sborovně školy.
Zde všechny přivítala paní Kateřina Nedbalová, zástupkyně ředitele školy, která ve stručnosti všechny přítomné seznámila s historií i současností školy. Zmínila se také o činnosti a aktivitách žákovské samosprávy – spolek žáků, který na škole připravuje spoustu zajímavých akcí. Členové PDM měli možnost se paní zástupkyně ptát na to, co je o škole zajímalo. Ve druhé části jednání členové PDM probrali všechny nejdůležitější akce, které nás čekají v nastávajícím období. Jedná se hlavně o letošní anketu „Srdce na dlani“, do které se zatím zapojily tři školy a SVČ a další důležitou akcí bude beseda a setkání se starostou města Holešova panem Rudolfem Seifertem 5. dubna od 15:30 hodin v klubovně ve Smetanových sadech. Číst dál