Poprvé po prázdninách se v Holešově sešel Parlament dětí a mládeže

Po prázdninách se uskutečnilo první zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova a to v úterý 15. 9. 2019 v zasedací místnosti městského úřadu. Na tomto prvním zasedání se sešli zástupci 1. a 2. základní školy z Holešova. Mezi členy PDM přišel také starosta města Rudolf Seifert, který pozdravil a seznámil se s novými členy PDM.

Mezi zástupci jednotlivých škol se rozvířila také zajímavá debata, o tom, jak vnímali celou situaci během uzavření jejich škol v období nouzového stavu a následně jak probíhal nástup do škol v září.

Setkání bylo velmi příjemné. Věřím, že v letošním roce bude Parlament dětí a mládeže připravovat zajímavé akce pro děti i mládež v našem městě a naváže tak na sedmnáctiletou tradici činnosti PDM v Holešově.

Z minulosti připomenu některé nápady PDM, které se ve městě zrealizovaly – např. mobilní zimní kluziště v areálu zámku, letní brigády pro studenty a oprava skate parku. Těšíme se na letošní spolupráci s členy PDM. Projekt u Kulatého stolu nabízí možnost také dalším mladým lidem z Holešova a okolí aktivní spolupráce. Zájemci o tuto spolupráci můžete se informovat v kanceláři SVČ – tel 734 358 526. Budeme se těšit na Vaše nápady.

Na dalším setkání se starostou bude PDM předkládat závěry z projektu U kulatého stolu, do kterého byl PDM v Holešově zapojen v minulém školním roce.

Další zasedání parlamentu města Holešova se bude konat 7. 10. ve 14:30 hodin v SVČ TYMY.

Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.