Zasedání PDM

V pátek 19.11. se uskutečnilo v SVČ – TYMY zasedání Městského parlamentu dětí a mládeže. Toto zasedání mělo být původně dvoudenní, ale vzhledem k časovému zaneprázdnění a onemocnění některých členů PDM byl program zkrácen pouze na páteční odpoledne a večer. Členové vyslechli zprávu o zasedání Národního parlamentu, které se uskutečnilo 13.-17.11. 2010 v Praze, dalším bodem programu byly prezentace mezinárodních projektů, které se uskutečnily v ČR v srpnu a září a v říjnu v Itálii. Poslední část programu byla věnována přípravě plánu práce PDM Holešov na nejbližší období. V prosinci proběhne již tradiční charitativní akce Plyšák pro radost a Srdíčkové dny, uskuteční se Den na radnici a také sportovní turnaj pro střední školy. Věříme, že se nám všechny tyto akce podaří zabezpečit. Děkuji všem členům PDM, kteří se tohoto zasedání zúčastnili. Velké poděkování si zaslouží Markéta Habrová za pomoc s přípravou dětské porty.
Mgr. Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.