Volební zasedání PDM

Ve čtvrtek 14.10. se v SVČ – TYMY uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci všech základních i středních škol. Jednání zahájil Jakub Roh, dosavadní předseda PDM. V krátkosti zhodnotil uplynulou činnost v uplynulém školním roce. Potom proběhla veřejná volba Rady PDM. Ze sedmi navržených kandidátů bylo do Rady zvoleno pět členů. Nově zvolená rada se potom odebrala na své první krátké jednání, na kterém zvolila předsedu a místopředsedu PDM. Novou předsedkyní se stala Aneta Nováková a místopředsedou Vlastimil Navrátil. Ve druhé části jednání si členové vyměnili informace ze svých škol, vytyčili si hlavní úkoly do nadcházejícího období a připojili se do akce Sbírej a pomáhej. Děkuji všem zástupcům škol za jejich aktivní přístup. Nově zvolené Radě a jejich předsedkyni přeji hodně sil a dobrých nápadů. Těším se na spolupráci!
Mgr. Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.