V Holešově se sešel Parlament dětí a mládeže po prázdninách se starostou města

Po prázdninách se uskutečnilo první zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova a to ve středu 26. 9. 2018 v zasedací místnosti městského úřadu. Na tomto prvním zasedání se sešli zástupci všech tří základních škol z Holešova, dále ze Střední policejní školy v Holešově. Mezi členy PDM přišel také starosta města Rudolf Seifert a místostarosta Jaroslav Chmelař, kteří poděkovali členům PDM za jejich nápady, aktivitu a spolupráci v uplynulém volebním období. Oba představitelé města nabádali také mladé lidi k aktivnímu zapojení do veřejného života v našem městě.

Mezi zástupci jednotlivých škol se rozvířila také zajímavá debata, ve které si sdělovali zkušenosti z pořádání různých akcí na školách. Setkání bylo velmi příjemné. Věřím, že v letošním roce bude Parlament dětí a mládeže společně s Aktivem PDM připravovat zajímavé akce pro děti i mládež v našem městě a naváže tak na patnáctiletou tradici činnosti PDM v Holešově.

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ -TYMY

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.