Plyšák pro radost

Parlament dětí a mládeže Holešov
vyhlašuje
charitativní sbírku

Plyšák pro radost

Každý z nás má doma nějakou plyšovou hračku, s kterou si už nehraje. Nenechávejte ji jen tak ležet ladem
a pomocí ní přispějte do naší sbírky.

Máte-li doma plyšáky, které byste mohli věnovat, můžete je přinést denně do TYMY od 8:00 – 18:00 hodin
(podmínkou je, aby hračky byly čisté a neponičené)
Sbírka bude uzavřena 30.11.2016
Děkujeme všem, kteří se do této sbírky zapojí !

Informace Vám podáme v kanceláři TYMY na tel. čísle: 573 396 928

Výzva PDM Holešov

image001INICIUJE PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE MĚSTA HOLEŠOVA

Za tvých 9 Kč si můžeš koupit, a tím také zachránit 1m2 deštného pralesa.

….No , nekup to !

Tropický deštný prales je největší suchozemskou přírodní „továrnou“ na kyslík. Tvoří se v něm voda a světová oblačnost, která je tolik důležitá pro udržení stabilních klimatických podmínek. Žije v nich a roste více než 50% všeho živého a zeleného na Zemi. Jsou nenahraditelným ekosystémem!

Číst dál »

Setkání se starostou města Holešova dne 25. 10. 2016

Setkání se starostou města Holešova dne 25. 10. 2016

Dne 25. 10. 2016 proběhlo jednání týkající se dětských hřišť a sportovišť a předání dopisu ohledně vybudování mobilního kluziště pro děti, mládež a veřejnost. Zde je úplné znění dopisu předaného starostovi města.

 

 

Číst dál »

Členové PDM Holešov složili slavnostní slib

Volební zasedání 2016

Ve čtvrtek 13. října 2016 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci všech základních škol našeho města a také členové rozšířeného Activu PDM. Členové PDM se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů do rady PDM. Poté proběhlo hlasování a do rady PDM byli zvoleni – Veronika Ivánková, Radek Šimčík a Laďa Dočekal. Členové rady PDM si mezi sebou zvolili předsedu, kterým se stal Radek Šimčík. Veronika Ivánková a Laďa Dočekal budou zastávat funkci místopředsedů. Číst dál »

Srdce na dlani 2016

Srdce na dlani 2016

V letošním roce se konala v Holešově již po dvanácté anketa „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci a studenti dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd. Do letošního ročníku se zapojily všechny tři holešovské základní školy, VPŠ a SPŠ MV a TYMY – středisko volného času.

Číst dál »

Mladí lidé realizovali v Holešově projekt „Klavír ve městě“

V závěru loňského roku se uskutečnil zajímavý projekt „Podpora iniciativ mládeže ve Zlínském kraji“. Tuto akci realizovalo Spektrum – Krajská rada dětí a mládeže ZK. Projekt byl podpořen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a městem Holešov. Jeden nápad vznikl spontánně také na Parlamentu dětí a mládeže, kdy skupinka mladých lidí měla nápad zkusit také v Holešově zrealizovat projekt pod názvem „Klavír ve městě“. Z tohoto nápadu vznikla také iniciativa mladých lidí – Petra Zajíčka, Veroniky Ivánkové, Adriany Hendrychové a Karolíny Vaclachové. Byl zpracován projekt, který získal podporu a ve dnech 3. 12. 2015 až do 6. 1. 2016 byl tento projekt také realizován. Číst dál »

18. ZASEDÁNÍ NÁRODNÍHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE

18. ZASEDÁNÍ NÁRODNÍHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Ve dnech od 20. až 23. listopadu 2015 se v Praze uskutečnilo 18. zasedání NPDM. Téma letošního zasedání znělo: Budoucnost participující mládeže. Na zasedání se tedy řešily témata ohledně toho, jaký názor mají mladí lidé na migraci, na branný zákon, na soudy přátelské dětem a na participaci obecně. Za město Holešov se tohoto zasedání zúčastnili Andrina Hendrychová, Veronika Ivánková, David Martinec a Petr Zajíček.

Číst dál »

Členové PDM debatovali se starostou našeho města

Debata se starostou 15. 12. 2015

V úterá 15. prosince 2015 se v Holešově uskutečnila tradiční akce pod názvem Den na radnici. Jednalo se o setkání členů Parlamentu dětí a mládeže se starostou našeho města. Společné jednání probíhalo přímo v pracovně pana starosty. Po krátkém úvodu, při kterém představili členové PDM své plány a projekty, se rozvinula zajímavá diskuse. Dotazy se týkaly kulturního života ve městě, sportu i školství atd.. Pana starostu zajímali názory mladých lidí na dění ve městě, se zájmem si vyslechli různé podněty a připomínky. Starosta Rudolf Seifert na závěr pozval zástupce PDM na jednání zastupitelstva a také k možnosti předávat své náměty a připomínky i v průběhu roku. Číst dál »

Členové PDM Holešov složili slavnostní slib

Volební zasedání 2015

Volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova se tentokrát konalo v termínu 23. a 24. října. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci všech základních a středních policejní školy. V úvodu dvoudenního zasedání, se uskutečnila beseda s panem Alešem Hrbáčkem na téma Záchrana deštného pralesa. Toto setkání bylo velmi zajímavé, poučné a inspirativní. Členové parlamentu se velmi zajímali o toto téma a také o možnosti aktivně se zapojit. Na závěr setkání zazněla myšlenka oslovit všechny dětské parlamenty v ČR, aby ve svém okolí oslovily své členy i ostatní občany do aktivity na záchranu deštného pralesa. Kdyby každé dítě přispělo částkou 9,- Kč, za kterou se dá koupit jeden metr čtvereční deštného pralesa, tak by byla záchrana velmi viditelná a citelná i pro nás. Věříme, že se tato iniciativa ujme a k různým školám, organizacím i jednotlivcům se zapojí také děti, žáci a členové dětských parlamentů.

Číst dál »

Členové PDM jednali se starostou na téma „Bezpečná cesta do škol“

Členové PDM jednali se starostou na téma „Bezpečná cesta do škol“

Ve čtvrtek 18. Června 2015 se v Holešově na radnici setkali členové Parlamentu dětí a mládeže s panem starostou Rudolfem Seifertem. Na společném závěrečném jednání v tomto školním roce, přednesli členové PDM projekt „Bezpečná cesta do škol“. Na tomto projektu pracovali společně s mladšími spolužáky od března tohoto roku. Děti pana starostu upozornily na nebezpečná místa na cestě do škol v centru města, v okolí 3. základní školy a také ve Všetulích. Pan starosta je pozorně vyslechl a navrhl možná konstruktivní řešení. Tato schůzka byla oboustranně velmi prospěšná a vyplynula z ní potřeba dalších takových setkání.

Číst dál »