Mladí lidé realizovali v Holešově projekt „Klavír ve městě“

V závěru loňského roku se uskutečnil zajímavý projekt „Podpora iniciativ mládeže ve Zlínském kraji“. Tuto akci realizovalo Spektrum – Krajská rada dětí a mládeže ZK. Projekt byl podpořen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a městem Holešov. Jeden nápad vznikl spontánně také na Parlamentu dětí a mládeže, kdy skupinka mladých lidí měla nápad zkusit také v Holešově zrealizovat projekt pod názvem „Klavír ve městě“. Z tohoto nápadu vznikla také iniciativa mladých lidí – Petra Zajíčka, Veroniky Ivánkové, Adriany Hendrychové a Karolíny Vaclachové. Byl zpracován projekt, který získal podporu a ve dnech 3. 12. 2015 až do 6. 1. 2016 byl tento projekt také realizován. Po dlouhých „peripetiích“ klavír našel své místo a zázemí v prodejně Tesco Holešov. Tímto bychom chtěli poděkovat za vstřícnost panu řediteli. Během měsíce, kdy klavír byl v této prodejně, se u něj vystřídala spousta muzikantů. Jednak úplně začínajících, ale také těch pokročilých. Všichni, kteří usedli za klavír, zpříjemnili předvánoční a sváteční chvíle návštěvníkům tohoto supermarketu. Všem, kteří se nebáli a překonali ostych, moc děkujeme. Děkujeme také za pěkné hudební chvilky, které připravili. Děkuji také všem mladým lidem, kteří se do projektu zapojili.

Věříme, že podobných projektů, do kterých se budou moci mladí lidé zapojit a realizovat své sny a nápady, bude přibývat.

Jarmila Vaclachová

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.