Členové PDM Holešov složili slavnostní slib

Volební zasedání 2015

Volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova se tentokrát konalo v termínu 23. a 24. října. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci všech základních a středních policejní školy. V úvodu dvoudenního zasedání, se uskutečnila beseda s panem Alešem Hrbáčkem na téma Záchrana deštného pralesa. Toto setkání bylo velmi zajímavé, poučné a inspirativní. Členové parlamentu se velmi zajímali o toto téma a také o možnosti aktivně se zapojit. Na závěr setkání zazněla myšlenka oslovit všechny dětské parlamenty v ČR, aby ve svém okolí oslovily své členy i ostatní občany do aktivity na záchranu deštného pralesa. Kdyby každé dítě přispělo částkou 9,- Kč, za kterou se dá koupit jeden metr čtvereční deštného pralesa, tak by byla záchrana velmi viditelná a citelná i pro nás. Věříme, že se tato iniciativa ujme a k různým školám, organizacím i jednotlivcům se zapojí také děti, žáci a členové dětských parlamentů.

Volební zasedání 2015

Další program byl zaměřen na hodnocení činnosti PDM v uplynulém roce a volbu rady PDM a předsedy PDM. Členové PDM se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů do rady PDM. Pak následovalo  hlasování a všichni tři navržení kandidáti byli do rady PDM zvoleni. Po této volbě následovala volba předsedy PDM. Na tuto funkci kandidovali dva členové rady, většinou byl zvolen David Martinec ze 3. základní školy Holešov. Veronika Ivánková a Sabina Podolová se staly místopředsedkyněmi rady PDM. Na závěr také proběhla volba zástupce do krajského PDM, opět se jím stal Petr Zajíček. Ve druhé části jednání si členové vyměnili informace ze svých škol, vytyčili si hlavní úkoly do nadcházejícího období a vyhlásili tradiční charitativní sbírku Plyšák pro radost. Vzhledem k tomu, že toto zasedání bylo dvoudenní, zbyl čas na seznamovací hry a také členové PDM se měli možnost blíže poznat při práci nad různými úkoly a plánem práce PDM.

 

Děkuji všem zástupcům škol za jejich aktivní přístup. Nově zvolené Radě a předsedovi PDM přeji hodně sil a dobrých nápadů. Těším se na spolupráci!

 

Mgr. Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM

 

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.