V TYMY se sešli pedagogové se „SRDCEM NA DLANI“

Srdce na dlani 2015

V letošním roce se konala v Holešově již pojedenácté anketa „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci a studenti dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd. Do letošního ročníku se zapojily všechny tři holešovské základní školy, VPŠ a SPŠ MV a TYMY – středisko volného času.

Srdce na dlani 2015Slavnostní vyhodnocení proběhlo 14. května v SVČ – TYMY. Zúčastnili se ho z každé školy nejúspěšnější učitelé, vedení škol, zástupci města a zástupci Parlamentu dětí a mládeže. Z rukou dětí – zástupců PDM obdrželi ocenění , kytičku a keramickou plastiku z 1. ZŠ paní učitelka Jana Dratvová a pan učitel Pavel Březina, ze 2. ZŠ paní učitelka Jitka Dvořáková a Tamara Košatová, ze 3. ZŠ paní učitelka Marcela Hušťavová a paní učitelka Petra Stárková a paní vychovatelka školní družiny Iveta Dvořáková za volnočasové aktivity, Srdce na dlani 2015z VPŠ a SPŠ MV byla oceněna paní učitelka Hana Pacíková a pan vychovatel Karel Adámek. Ze SVČ – TYMY byly oceněny Alena Starečková – vedoucí kroužků Společenských tanců a Pavla Lamplotová, která vede kroužek Latinskoamerických tanců a Břišní tance. Slavnostního dne se zúčastnili také ředitelky škol – paní Jarmila Růžičková a Jitka Heryánová, Srdce na dlani 2015 2. základní školu zastupovala zástupce ředitele paní Hana Hlobilová a VPŠ a SPŠ MV zastupoval pan Andrej Rohál. Na závěr přišel oceněné pozdravit také starosta pan Rudolf Seifert a místostarosta Jaroslav Chmelař. Vdruhé, neoficiální části slavnosti, proběhla neformální beseda s oceněnými pedagogy. Se svými zkušenostmi a pocity z celého průběhu zapojení do ankety Zlatý Ámos se podělila paní učitelka Hana Pacíková, která se v březnu 2015 stala Zlatým Ámosem a získala rovněž Dětského Ámose. Její povídání všechny přítomné velmi zaujalo. Chtěla bych poděkovat všem oceněným pedagogům za jejich práci, velmi si vážíme také spolupráce s Parlamentem dětí a mládeže

Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ a koordinátorka PDM

Více foto najdete zde.

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.