Dětský parlament se setkal s představiteli našeho města.

Parlament dìtí a mládeže HolešovV úterý 3. prosince 2013 se v Holešově uskutečnila tradiční akce pod názvem Den na radnici. Jednalo se o setkání členů Parlamentu dětí a mládeže s představiteli města. Společné jednání probíhalo v malé zasedací místnosti – u kulatého stolu. Se členy PDM se setkali starosta Pavel Svoboda a místostarostové Jaroslav Chmelař a Rudolf Seifert. Po krátkém úvodu, při kterém se představili členové PDM, se rozvinula zajímavá diskuse. Dotazy se týkaly průmyslové zóny, kulturního života ve městě, sportu i školství atd..
Parlament dìtí a mládeže HolešovPředstavitele města zajímali názory mladých lidí na dění ve městě, se zájmem si vyslechli různé podněty a připomínky. Starosta Pavel Svoboda na závěr pozval zástupce PDM na jednání zastupitelstva a také k možnosti předávat své náměty a připomínky i v průběhu roku. Tato schůzka byla oboustranně velmi prospěšná a vyplynula z ní potřeba dalších takových setkání, nejen v období vánoc. Na závěr poděkovali členové PDM panu starostovi a oběma místostarostům za milé přijetí a čas, který s námi strávili a předali jim malý dáreček.

Mgr. Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.