Předsedou PDM Holešov se stal Lukáš Pánek

Ve čtvrtek 18.10. se v ICM Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci všech základních i středních škol našeho města. V úvodu jednání zhodnotil Vlastík Navrátil činnost PDM v uplynulém školním roce. Potom proběhla veřejná volba Rady PDM. Všichni navržení kandidáti byli do Rady PDM zvoleni. Nově zvolená Rada se potom odebrala na své první krátké jednání, na kterém zvolila předsedu a dva místopředsedy.
Předsedou PDM se stal Lukáš Pánek a do funkcí místopředsedkyň byly zvoleny Barbara Šeďová a Adéla Kopečná, další členové Rady jsou Lucie Hlobilová a Jolana Saibertová. Ve druhé části jednání si členové vyměnili informace ze svých škol, vytyčili si hlavní úkoly do nadcházejícího období a vyhlásili tradiční charitativní sbírku Plyšák pro radost. Děkuji všem zástupcům škol za jejich aktivní přístup. Nově zvolené Radě a jejímu předsedovi přeji hodně sil a dobrých nápadů. Těším se na spolupráci!

Mgr. Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.