Holešovští pedagogové mají „ Srdce na dlani“

V letošním roce se konala v Holešově již po osmé anketa „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci a studenti dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd. Do letošního ročníku se zapojily všechny tři holešovské základní školy a Středisko volného času – TYMY.

Děti celkem daly hlas 108 učitelům a dalším pedagogům. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 10.5. v SVČ – TYMY.

Zúčastnili se ho z každé školy nejúspěšnější učitelé, vedení škol, zástupci města a zástupci parlamentu dětí a mládeže. Z rukou dětí obdrželi pamětní list, kytičku a keramickou plastiku z 1. ZŠ p. učitel Ivo Halabala a Daniel Poisel, ze 2. ZŠ p.učitelka Jitka Dvořáková a Lucie Dvorníková, ze 3. ZŠ p. učitelka Marcela Hušťavová a Martin Krčál,  za volnočasové aktivity ze 3. ZŠ pan Petr Pišl. Z  SVČ – TYMY byly oceněny Alena Starečková, vedoucí společenských tanců a Olga Pešková, vedoucí oddělení moderního tance. Slavnost zahájila, hrou na housle, vítězka Holešovského talentu Natálka Garguláková, v programu vystoupila také Martina Zapletalová s písní z muzikálu. Slavnostního dne se zúčastnili také ředitelky škol – paní Jarmila Růžičková a Drahomíra Konvalinková, 3. základní školu zastupoval zástupce ředitelky pan Ivo Junášek. Pozvání přijali také představitelé města pan místostarosta Rudolf Seifert a Jaroslav Chmelař. Děkujeme všem učitelům za jejich práci a velmi si vážíme spolupráce s Parlamentem dětí a mládeže a také se Střediskem volného času – TYMY.

 Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ a koordinátorka PDM

Více foto na www.tymycentrum.cz

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.