Zasedání PDM na 3. základní škole

Ve čtvrtek 3.11. se uskutečnilo zasedáni PDM Holešov, tentokrát na 3. základní škole. V úvodu zasedání vystoupila ředitelka školy Jitka Heryánová, která všechny přítomné přivítala. Seznámila nás s tím, co školu v letošním školním roce čeká, s akcemi, které se v nejbližším období připravují. Ve druhé části zasedání zástupci jednotlivých škol informovali o aktivitách na svých školách. Na závěr si členové PDM vytyčili úkoly na nejbližší období a přípravu akcí na vánoce. Zástupci KPDM a NPDM informovali o nejbližších jednáních a také o možnosti certifikovat činnost našeho městského parlamentu. Děkujeme zástupcům 3. základní školy, také vedení 3. základní školy za velmi přátelské přijetí. Mgr. Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.