Pedagogové v Holešově mají „ Srdce na dlani“

V letošním roce se konala v Holešově již po sedmé anketa „Srdce na dlani“. Tuto anketu „vymyslel“ Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci a studenti dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd. Do letošního ročníku se zapojily všechny tři ZŠ, SOŠ Pivovarská,  VPŠ a SPŠ MV Holešov, SOŠ PaedDr. Stratila, SVČ – TYMY.

Děti celkem daly hlas 115 učitelům a dalším pedagogům. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 11.5. v SVČ – TYMY. Zúčastnili se ho z každé školy nejúspěšnější učitelé, vedení škol, zástupci města a zástupci parlamentu dětí a mládeže.

Z rukou dětí obdrželi diplomy, kytičku a keramickou plastiku z 1. ZŠ p. učitel Ivo Halabala , ze 2. ZŠ p.učitelka Dagmar Zielinská a Lucie Dvorníková, ze 3. ZŠ p. učitelka Kateřina Jarkovská a Martin Krčál,  za volnočasové aktivity ze 3. ZŠ pan Petr Pišl. Ze SOŠ Pivovarská p. učitel Pavel Vojtek, ze SPŠ Stratila Radovan Kojecký, z VPŠ a SPŠ MV pan Václav Kotlář, z SVČ – TYMY Pavlína Lamplotová a Olga Pešková. PDM udělil také mimořádné ocenění paní ředitelce 2. ZŠ Drahomíře Konvalinkové a paní ředitelce SVČ – TYMY Jarmile Vaclachové za dlouholetou podporu a spolupráci s Parlamentem dětí a mládeže. Slavnost obohatily krátkým vystoupením děti z kroužku společenských tanců SVČ – TYMY. Slavnostního dopoledne se také zúčastnili představitelé města pan starosta Zdeněk Janalík a oba místostarostové  Rudolf Seifert a Jaroslav Chmelař a také někteří ředitelé základních a středních škol. Děkujeme všem učitelům za jejich práci a velmi si vážíme spolupráce s Parlamentem dětí a mládeže a také se Střediskem volného času – TYMY.

Mgr. Jarmila Vaclachová

ředitelka SVČ a koordinátorka PDM

Vložit komentář

Musíte být Přihlášen(a) pro psaní komentářů.